Információk

Gyakran Ismételt Kérdések

- A hallgatók számára 15 perc előadás idő van + 5 perc vita.

- A tagozatok részletes programja a "programfüzet" menüpontban található.
- A szabadidős programok valamennyi résztvevő számára ingyenesek.
- A regisztráció helyszíne: Phare (BK) épület (Mosonmagyaróvár Lucsony u 2.).
- A regisztráció a hallgatók számára névsor szerint betűrendben lesz és NEM INTÉZMÉNY szerint, kérem erre készüljenek.

- Az autókkal és az autóbuszokkal az egyetem területén lehet parkolni, ehhez az alábbi térkép nyújt segítséget: Campus térkép
- Április 6-án (csütörtökön) a hallgatókat reggel szállítjuk el Győrből Mosonmagyaróvárra és csak az esti fogadás után szállítjuk őket vissza. Azon a napon többféle program is vár a résztvevőkre (tagozati előadás, szabadidős program, esti fogadás), ezért számukra a Vár épületében átöltözési lehetőséget, illetve csomag megőrzést biztosítunk az egész nap folyamán.


Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár

A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar jogi elődjét – a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézetet – 1818. október 25-én alapította Albert Kázmér szász-tescheni herceg Wittmann Antal javaslatára. A képzés időtartama két év volt, az oktatás nyelve kezdetben latin, később pedig német lett. 1872-ben az anyaintézményből kivált a bécsi mezőgazdasági főiskola (korábbi nevén Universität für Bodenkultur, Wien - Bécsi Mezőgazdasági Egyetem). 1874-től Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven a legmagasabb szintű felsőoktatási intézményként működött. Nagy érdeme a XIX. század végi professzori karnak, hogy sikeresen ötvözte a felsőoktatást a kutatással. Ennek bizonyságául megalapították a Meteorológiai Állomást, az Eszköz- és Gépkísérleti Állomást, a Vegykísérleti Állomást, a Vetőmagvizsgáló Állomást, a Növénytermesztési Kísérleti Állomást, az Állatgyógyászati Állomást, a Növényélet-és Kórtani Állomást, a Magyar Királyi Tejkísérleti Állomást, az Országos Növénynemesítő Intézetet és a Szarvasmarhatenyésztők Egyesületét, melyeknek nagy része ma budapesti, ill. másutt működő intézet lett.

1942-ben a tanintézet átalakult Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskolává, négyéves képzési idővel. A második világháború után a főiskolát a Budapesti Mezőgazdasági Egyetemhez csatolták, s Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztálya néven működött. Az osztályt 1949-ben felszámolták. 1954-ben a mezőgazdaság szakemberigényének kielégítése érdekében Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia néven újra beindították a képzést az intézményben. A következő átszervezés 1957-ben következett be, amikor egyetemi rangú felsőoktatási intézmény lett 4 éves oktatási időtartammal. Egy 1962. évi rendelet értelmében az intézmény új neve Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola lett. 1967-ben a képzés időtartama a nappali tagozaton 5, a levelező tagozaton 6 év lett.

1970-ben a Keszthelyi és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolák összevonásával létrehozták az Agrártudományi Egyetemet, 1987-ben pedig a kaposvári Állattenyésztési Karral bővült az egyetem. Ennek megfelelően a kar új elnevezése Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Mosonmagyaróvár lett. A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról megalkotott 1999. évi LII. törvény alapján jött létre 2000. január 1-jén a Nyugat-magyarországi Egyetem.

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar a fenntartói jogokat gyakorló oktatásért felelős miniszter döntése alapján a Nyugat-magyarországi Egyetemből kivált, és a Széchenyi István Egyetem szervezetébe olvad be 2016. január 1. napi hatállyal. 

http://mek.sze.hu/kezdolap

 

 

Óvár Gazdászok Szövetsége Egyesület 

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara öregdiák (alumni) szervezete az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület

http://ovarigazdasz.hu

 

Mosonmagyaróvár 

Mosonmagyaróvár a Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál, az osztrák és a szlovák határtól 15 km-re, az M1-es autópálya mellett fekszik. A település helyét a gazdasági és földrajzi adottságok jelölték ki. Már a római korban őrhely a limes mentén Ad Flexum néven, a honfoglalás után ispánsági központ, később megyeszékhely. Moson földvárát 1271-ben Ottokár cseh király csapatai lerombolták, a tatárjárást követően az óvári várat erősítették meg. Magyaróvár 1354-ben Nagy Lajostól városi és árumegállítási jogot kapott. A török Bécs ellen vonulva többször feldúlja, 1809-ben Napóleon katonái megszállják a várost. 1529-től Habsburg birtok, 1763-tól 1945-ig Habsburg magánbirtok. A városon keresztül vezetett az Alföldről Bécsbe irányuló gabona-, és állatszállítmányok útvonala. Míg Magyaróvár a térség ipari és kulturális központjává fejlődött, addig Moson a gazdálkodók, kereskedők lakta nagyközség volt. A két városrész 1939-ben egyesült, a már 1905-ben Magyaróvárhoz csatlakozott Lucsonnyal együtt alkotják a jelenlegi 30.000 lakosú várost.

A város meghatározó turisztikai vonzereje a termálfürdő, gyógyvizét mozgásszervi, idült gyulladásos, gyomor- és bélbetegségek gyógyítására alkalmazzák. Az egész évben nyitva tartó fürdő vize elismert gyógyvíz, mely besorolása szerint Európa öt, legjobb hatásfokú gyógyvize közé tartozik, alkáli-hidrogénkarbonátos és kloridos hévíz, amely tetemes jodidiont és sok oldott sót tartalmaz. A két-három hetes gyógykúrán a városban tartózkodó vendégek megismerkednek történelmi hagyományainkkal, részt vesznek kulturális programjainkon, ízelítőt kapnak a térség minden igényt kielégítő gasztronómia kínálatából, és számukra kellemes kirándulási lehetőséget nyújt a város környéke, a Szigetköz.

http://www.mosonmagyarovar.hu

 

Helyi járatok menetrendje: Movar-menetrend-20170301.pdf

 

FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont

Átélni, kutatni, játszani – FUTURA

A Futura - megnyitását követően - rendkívül izgalmas, élményékkel teli kiállításai játékra és egyben ismeretszerzésre csábítják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Látogasson el  a Futurába és legyen Ön is része egy nem mindennapi élménynek! 

http://www.futuramoson.hu/

 

Hansági Múzeum (Cselley-ház) 

Kevés múzeum dicsekedhet olyan patinás múlttal, mint a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum. A több mint 130 esztendő alatt azonban folyamatosan változtak a működés intézményi, szervezeti keretei, illetve a gyűjtés és a feldolgozás szakmai, emberi és anyagi feltételei. Az állandó átalakulás révén — néha ellenére — a múzeum egyre inkább betölti hivatását: a város és az egykori vármegye kulturális örökségének legteljesebb gyűjteménye, amely egyszerre szolgálja az itt élők identitását és a történelmi megismerést.

http://hansagimuzeum.hu

 

’Bio’ Flexum-Termál Gyógyfürdő 

A 'Bio' Flexum-Termál Gyógyfürdő sokféle vízhőfokú medencéivel, minden korosztály körében kedvelt. A szinte állandó északnyugati vagy délnyugati szél friss tiszta levegőt biztosít a zöldövezetben, természetes folyóvizek közelében fekvő fürdőnek, ami magas szinten biztosítja a gyógyulni, pihenni, sportolni vágyók igényeit.

http://www.tha.hu

 

Szigetköz Turizmusáért Egyesület

2009. szeptember 17-én 52 taggal (4 önkormányzat, 6 civil szervezet, 42 vállalkozó) megalakult, illetve időközben új jelentkezőkkel közel 142 tagúra bővült a Szigetköz Turizmusáért Egyesület, mely megfelel az új felfogású turisztikai marketing feladatokat ellátó térségi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezetnek, hiszen több lábon állva fogja össze a térségi idegenforgalom közvetlenül és közvetve érintett szereplőit közösségi cél érdekében. 

http://www.szigetkozportal.hu

 

 

Támogatóink